Chính sách bảo mật

Khi người dùng truy cập và sử dụng website top10laocai.com, người dùng đã đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật dưới đây. 

Chính sách bảo mật

1 | Phạm vi thu thập dữ liệu

top10laocai.com là một website tin tức, mang đến cho bạn đọc những thông tin thú vị và bổ ích về tỉnh Lào Cai. Vì thế, chúng tôi không thu thập các thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, số điện thoại, gmail, …. trên website này. Tuy nhiên, cũng như tất cả các website khác, chúng tôi sử dụng hệ thống cookies để lưu lại những trải nghiệm của người dùng trên website này. Các thông tin này bao gồm: 

  • Địa chỉ IP của người dùng
  • Lịch sử sử dụng website của người dùng

Các thông tin này đều được thu thập qua phần mềm hệ thống website của chúng tôi dưới hình thức minh bạch và công khai.

2 | Mục đích sử dụng thông tin

Đội ngũ website top10laocai.com cam kết không bán hay trao đổi vụ lợi các thông tin của người dùng. Các thông tin người dùng được thu thập trên website này chỉ được sử dụng vào các mục đích dưới đây:

  • Xem xét cải thiện chất lượng và tốc độ website
  • Cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng trên website bằng cách theo dõi lịch sử sử dụng website. 
  • Kịp thời xử lý các lỗi kỹ thuật gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng

3 | Phạm vi chia sẻ thông tin người dùng

Thông tin người dùng được thu thập trên website top10laocai.com chỉ được chia sẻ và sử dụng trong nội bộ đội ngũ chúng tôi.

4 | Thời gian lưu trữ thông tin người dùng

Vô thời hạn